Description

BOOK Paveldas kaip konfliktas: metodologinės Lietuvos XX a. architektūrinio palikimo vertinimo prielaidos

AUTHOR Vaidas Petrulis

PUBLISHER Publishing House TECHNOLOGIJA, Kaunas University of Technology

paperback | 216 pages | 200 x 230 mm
ISBN 978-609-02-1605-7

Info